Projekty aranżacji lokali handlowych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzenia procedury zatwierdzenia dokumentacji projektowej według standardów i wytycznych Wynajmującego/Zarządcy obeiktu. Projekty opracowywane są zgodnie z pakietami startowymi lub Książką Najemcy. Każdy projekt poprzedzamy wizytą na miejscu i weryfikacją przekazanej powierzchni handlowej pod kątem zgodności z posiadaną dokumentacją wyjściową.

Doradztwo & Consulting

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa i consultingu w zakresie zarówno nowych jak i istniejących obiektów i lokalizacji.

Na zlecenie Inwestora przeprowadzamy analizę możliwości realizacji potencjalnych inwestycji w aspekcie technicznym i ekonomicznym uwarunkowań wskazując  występujące zagrożenia i utrudnienia. Wykonanie analiz przedprojektowych w większości przypadków pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia  problemów na etapie realizacji.

Pobierz ofertę w formacie PDF

GSA PROJEKT SP. Z O.O. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ®